thiet bi cam 32 sim smg4032 hang synway

thiet bi cam 32 sim smg4032 hang synway

thiet bi cam 32 sim smg4032 hang synway

thiet bi cam 32 sim smg4032 hang synway

thiet bi cam 32 sim smg4032 hang synway
thiet bi cam 32 sim smg4032 hang synway

Thiết bị cắm 32 sim SMG4032 - Synway

Mã sản phẩm: SMG4032
Giá: 65.550.000đ

- Thiết bị gắn 32 SIM di động SMG4032 của hãng Synway

- Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account => dùng cho việc gọi đi tiết kiệm cước gọi điện thoại. Kết nối nhiều IP Server, Kết nối nhiều thiết bị đầu cuối. Hỗ trợ SMS gửi tin nhắn

Thông tin chi tiết

Thiết bị gắn 32 SIM SMG4032

- Kết nôi với mọi tổng đài IP: Asterisk, Panasonic, Siemens, LG, Grandstream, Phần mềm Softphone, FXS gateway, SIP Account

- Sử dụng với mọi nhà mạng Vinaphone, Mobile phone, Viettel, Gphone...

- Tự động định tuyến số điện thoại gọi ra theo nhà mạng, tức là gọi số của nhà mạng nào thì tự động định tuyến qua SIM của nhà mạng đó,

- Hạn chế mỗi cuộc gọi được kéo dài bao nhiêu phút

- Hạn chế mỗi sim được gọi bao nhiêu phút mỗi tháng,

- Tự động định tuyến cuộc gọi lại: Khi bạn gọi đi cho khách hàng, khách hàng gọi lại cho bạn thì cuộc gọi được định tuyến trực tiếp vào máy lẻ của bạn mà không phải qua lễ tân hoặc qua lời chào của tổng đài.

- Hỗ trợ API connect để viết các phần mềm gửi và nhận tin nhắn trực tiếp

- Cho phép gửi tin nhắn từ Email

- Cho phép nhận tin nhắn đến vào Email

- Tổng đài chết vẫn hoạt động bình thường: Bình thường thiết bị cắm sim được kết nối với tổng đài, tuy nhiên chẳng may tổng đài lỗi hỏng thì thiết bị gắn sim được kết nối tự động đến điện thoại IP phone

Sản phẩm cùng loại