PHU KIEN PIN-SAC-ANTENNA-BAT CAI DANH CHO MAY MOTOROLA/CLARIGO

PHU KIEN PIN-SAC-ANTENNA-BAT CAI DANH CHO MAY MOTOROLA/CLARIGO

PHU KIEN PIN-SAC-ANTENNA-BAT CAI DANH CHO MAY MOTOROLA/CLARIGO

PHU KIEN PIN-SAC-ANTENNA-BAT CAI DANH CHO MAY MOTOROLA/CLARIGO

PHU KIEN PIN-SAC-ANTENNA-BAT CAI DANH CHO MAY MOTOROLA/CLARIGO
PHU KIEN PIN-SAC-ANTENNA-BAT CAI DANH CHO MAY MOTOROLA/CLARIGO

PHỤ KIỆN PIN-SẠC-ANTENNA-BÁT CÀI DÀNH CHO MÁY MOTOROLA/CLARIGO

Mã sản phẩm: PHỤ KIỆN PIN-SẠC-ANTENNA-BÁT CÀI DÀNH CHO MÁY MOTOROLA/CLARIGO
Giá: Liên hệ

Phụ kiện Pin-Sạc-Antenna-Bát Cài dành cho máy bộ đàm MOTOROLA/ CLARIGO:

- Antenna dùng cho máy Motorola (UHF/VHF) : 390,000 VNĐ

- Pin Lithium 1200mAh dùng cho Motorola SMP-418, Clarigo 418 : 520,000 VNĐ

- Sạc bàn và adaptor dùng cho SMP418 : 475,000 VNĐ

- Adaptor dùng cho sạc bàn Motorola : 120,000 VNĐ

- Bát cài lưng dùng cho máy Motorola SMP418 : 80,000 VNĐ

- Bảo hành 06 tháng.

Thông tin chi tiết

Phụ kiện Pin-Sạc-Antenna-Bát Cài dành cho máy bộ đàm MOTOROLA/ CLARIGO:

- Antenna dùng cho máy Motorola (UHF/VHF) : 390,000 VNĐ

- Pin Lithium 1200mAh dùng cho Motorola SMP-418Clarigo 418 520,000 VNĐ

- Sạc bàn và adaptor dùng cho SMP418 : 475,000 VNĐ

- Adaptor dùng cho sạc bàn Motorola : 120,000 VNĐ

- Bát cài lưng dùng cho máy Motorola SMP418 : 80,000 VNĐ

- Bảo hành 06 tháng.