Giải Pháp Mạng vô tuyến

Giải Pháp Mạng vô tuyến

Giải Pháp Mạng vô tuyến

Giải Pháp Mạng vô tuyến

Giải Pháp Mạng vô tuyến
Giải Pháp Mạng vô tuyến

GIẢI PHÁP MẠNG VÔ TUYẾN

 

Các cầu kết nối Ethernet theo mô hình điểm – điểm (Point-to-Point Ethernet Bridges) có thể kết nối hai địa điểm cách xa nhau để tạo ra kết nối vô tuyến cho phép những doanh nghiệp lớn chia sẻ dữ liệu và ứng dụng giữa trụ sở và chi nhánh/ văn phòng do điều kiện địa hình không cho phép tạo ra kết nối mạng có dây. Ngoài ra với sự phát triển của công nghệ đường trục theo mô hình điểm – điểm (Point-to-Point backhaul technology), nó đã trở thành phương thức hữu hiệu để tạo ra kết nối vô tuyến với tốc độ truyền dẫn (data rate) và thông lượng (throughput) cao lên đến 1Gbps và nó hoàn toàn có thể cạnh tranh với kết nối mạng có dây (cáp đồng hoặc cáp quang) mà thường được thuê dưới hình thức thuê bao riêng (leased-line) từ nhà cung cấp dịch vụ Internet.
 
Hiện nay, việc cung cấp tốc độ từ một vài Mbps lên tới hơn một Gbps với phạm vi lên đến 10km, kết nối vô tuyến điểm – điểm  có thể cung cấp băng thông lớn cho các doanh nghiệp hoạt động để truyền tải dữ liệu mạng. Dưới đây là một vài ứng dụng của kết nối vô tuyến theo mô hình điểm – điểm:
So sánh các công nghệ kết nối Điểm - Điểm phổ biến
 
Công nghệ Tốc độ truyền dữ liệu tối đa Cự ly
thông thường
An ninh Chi phí
Tín hiệu RF 2.4GHz 2 - 600Mbps Lên tới 20km Vừa Thấp
Tín hiệu RF 5.8GHz 2 - 600Mbps Lên tới 15m Vừa Thấp
Tín hiệu RF Millimetre 100Mbps - 1.25Gbps Lên tới 10km Cao Vừa
Truyền dẫn quang trong không gian tự do (Free Space Optic) 100Mbps - 1.25Gbps Lên tới 2km Cao Cao

Mô hình 
 

Tin tức khác